7α-ヒドロキシコレスト-4-エン-3-オン-12α-ヒドロキシラーゼ
識別子
EC番号 1.14.13.95
データベース
IntEnz IntEnz view
BRENDA英語版 BRENDA entry
ExPASy NiceZyme view
KEGG KEGG entry
MetaCyc metabolic pathway
PRIAM profile
PDB構造 RCSB PDB PDBj PDBe PDBsum

7α-ヒドロキシコレスト-4-エン-3-オン-12α-ヒドロキシラーゼ(7α-hydroxycholest-4-en-3-one 12α-hydroxylase)は、次の化学反応触媒する酸化還元酵素である。

7α-ヒドロキシコレスト-4-エン-3-オン + NADPH + H+ + O2 7α,12α-ジヒドロキシコレスト-4-エン-3-オン + NADP+ + H2O

この酵素の基質7α-ヒドロキシコレスト-4-エン-3-オンNADPHH+O2で、生成物は7α,12α-ジヒドロキシコレスト-4-エン-3-オン、NADP+H2Oである。

組織名は7α-hydroxycholest-4-en-3-one,NADPH:oxygen oxidoreductase (12α-hydroxylating)で、別名に7α-hydroxy-4-cholesten-3-one 12α-monooxygenase、CYP12、sterol 12α-hydroxylase (ambiguous)、HCO 12α-hydroxylaseがある。

参考文献

  • Ishida H, Noshiro M, Okuda K, Coon MJ (1992年). “Purification and characterization of 7α-hydroxy-4-cholesten-3-one 12α-hydroxylase”. J. Biol. Chem. 267 (30): 21319–23. PMID 1400444. 
  • Okuda KI, Bjorkhem I (1996年). “Molecular cloning and expression of rabbit sterol 12α-hydroxylase”. J. Biol. Chem. 271 (50): 32269–75. doi:10.1074/jbc.271.50.32269. PMID 8943286. 
  • Russell DW (2003年). “The enzymes, regulation, and genetics of bile acid synthesis”. Annu. Rev. Biochem. 72: 137–74. doi:10.1146/annurev.biochem.72.121801.161712. PMID 12543708.